VGS25112015

Thuisonderwijs onder vuur

In Actueel by beheer

25 November 2015

Door: Pieter Moens

Staatssecretaris Sander Dekker wil een einde aan het thuisonderwijs. Dat heeft hij afgelopen week duidelijk gemaakt. Hij wordt hierbij gesteund door de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge die de Kinderbescherming af wil sturen op ouders die thuisonderwijs geven. De VGS is een organisatie voor scholen en kerken. Toch raakt ook het thuisonderwijs de discussies over artikel 23.

Visie VGS
De VGS is voorstander van onderwijs op school. Daar is de beste pedagogische setting om kinderen op te voeden en te onderwijzen met andere kinderen. In het verleden heeft de VGS zich altijd ingezet voor eigen scholen, ze stichten, ze onderhouden en instandhouden. De discussie over thuisonderwijs is daarom geen bekende discussie bij de VGS. Toch moeten we er iets van vinden omdat het een kernvraag raakt. Zijn de ouders verantwoordelijk voor opvoeding en vorming van kinderen of is de staat dat? Vanuit een Bijbelse visie zijn dat de ouders. Als daarom de staat, in dit geval Sander Dekker, ouders het onmogelijk wil maken kinderen thuis onderwijs te geven, dient gekozen te worden voor de ouders. Thuisonderwijs is daarmee niet het ideaal vanuit artikel 23 maar wel het sluitstuk ervan.

Er is nog een reden om thuisonderwijs te behouden. In het noorden van Nederland zou het kunnen voorkomen dat de laatste reformatorische scholen moeten sluiten. Daarnaast wil dezelfde staatssecretaris Dekker het leerlingevervoer afschaffen, wat het misschien voor ouders onmogelijk maakt hun kinderen over lange afstanden naar school te brengen. Daarmee zouden ouders in krimpgebieden er voor kunnen kiezen om thuisonderwijs te geven. Of als tussenvorm afstandsonderwijs mogelijk te maken verbonden aan een school. Ook daarom moet thuisonderwijs mogelijk blijven.

Politiek
De VGS zal hier aandacht voor blijven vragen in de politiek, zowel in Rotterdam als in heel Nederland.

Bron: http://www.vgs.nl/thuisonderwijs-onder-vuur/