Organisatie, politici, school of belangenorganisatie? Voel je vrij contact met ons op te nemen.

Gebed

Het is zeer belangrijk om te bidden. Als God ons niet helpt, zijn we machteloos. Als Hij met ons is, zijn alle dingen mogelijk. De kracht van gelovig gebed valt niet te onderschatten, daarom willen we u oproepen om te bidden voor de stichting, de overheid en alle betrokken partijen.


Steun ons werk financieel

Het werk van stichting Christenen voor Onderwijsvrijheid wordt gedaan door vrijwilligers. We organiseren bijeenkomsten voor belanghebbenden, we voeren gesprekken met parlementsleden in Den Haag en met andere organisaties in het land. Uw steun hierbij wordt zeer op prijs gesteld.

U kunt aan onze stichting doneren via de PayPal donatieknop, óf door het over te maken naar:

NL13 RABO 0181 2281 22 t.n.v. “Stichting Christenen voor Onderwijsvrijheid”Brief schrijven

De mening van het volk is belangrijk voor politici. U kunt hen laten weten wat u denkt door een brief te sturen. Op dit moment vormen de plannen om vrijstelling op grond van richtingsbezwaar af te schaffen het grootste gevaar voor de onderwijsvrijheid. Hier zullen binnenkort beslissingen over genomen worden, daarom is het belangrijk om nu politici aan te schrijven over dit onderwerp. Mede geïnspireerd door de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs adviseren wij bij het schrijven van een brief rekening te houden met de volgende punten:

 • Schrijf eerlijk, vanuit je hart
 • Wees vriendelijk
 • Vertel heel precies waarom je wil dat art 5b LPW behouden blijft.
  • vrijstelling wegens richtingbedenkingen, en dat we in ernstige gewetensnood komen als onze vrijheid om onze kinderen volgens onze levensbeschouwelijke overtuiging te onderwijzen, wordt weggenomen
  • 5b is de geschiedkundige erfenis van Nederland, en wij als Nederlanders willen dat zo behouden
  • wij willen de garantie behouden dat de vrijheid blijft bestaan om het geloof te integreren in het onderwijs van onze kinderen, zelfs als er geen school van de eigen levensovertuiging in de omgeving is
 • Voor thuisonderwijs gezinnen: Vertel hoe het TO vorm krijgt in jouw gezin, en hoe jouw gezin bewijst dat Dekkers argumenten om TO af te schaffen niet kloppen (sociale omgeving, dat de kwaliteit gewaarborgd is ook zonder toezicht).
 • Voor niet-thuisonderwijzende gezinnen: Vertel hoe belangrijk de levensovertuiging is, hoe die vorm krijgt in het dagelijkse leven, en waarom het essentieel is dat de wettelijke zekerheid blijft dat het geloof alle ruimte krijgt in het onderwijs dat je voor je kinderen kiest.
 • Je kunt wijzen op wetenschappelijk onderzoek om de argumenten van Dekker om thuisonderwijs af te schaffen te weerleggen
 • Je kunt je eigen vragen stellen, nummer deze zodat het moeilijker is om ze te negeren.

Je kunt aan de Staatssecretaris zelf schrijven, maar het kan nog meer lonen om de oppositiepartijen te schrijven. Zij zijn vormen samen de meerderheid die op dit moment positief is over Dekkers voorstellen. Door hen te laten zien dat Dekkers argumenten en ideeën niet kloppen veranderen ze misschien van mening.

Hier volgen de woordvoerders van de belangrijkste partijen, met e-mailadres en een citaat waarmee ze zichzelf presenteren op de site van de Tweede Kamer.

Dhr. P.H. van Meenen (D66)
p.vmeenen@tweedekamer.nl
‘De toekomst van onze kinderen moet vooropstaan bij het maken van beleid’

Mevr. L. Ypma (PvdA)
l.ypma@tweedekamer.nl
‘Ik wil er graag voor zorgen dat iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen’

Mevr. K. Straus (VVD)
k.straus@tweedekamer.nl
‘Ik vind dat we in Nederland meer vertrouwen moeten hebben in ons eigen kunnen’