Rotterdam-Bord-Leerplicht-1030x682 - 20150312

Rotterdamse ouders staan op hun rechten

In Persberichten by beheer

Rotterdam, 12 maart 2015

Twaalf van de vijftien Rotterdamse gezinnen die zijn vrijgesteld van de schoolplicht, dienden vandaag hun kennisgeving in voor het schooljaar 2015-2016. Een afvaardiging van de groep gaf de brief voor college van B&W af op het stadhuis. Directe aanleiding voor deze stap was het onverklaarbaar handelen van wethouder De Jonge. Hij nodigde de ouders op 20 februari per brief uit voor een gesprek over ‘nieuw beleid’. Uit de persuitingen van de wethouder bleek zijn doel met de gesprekken: hij wil de ouders overhalen geen gebruik meer te maken van dit wettelijke recht. De Rotterdamse gemeenteraad gaf vorige week al duidelijk aan dat handhaving niet aan de orde is als ouders gebruik maken van een wettelijk recht.

Stichting Christenen voor Onderwijsvrijheid heeft de ontwikkelingen in Rotterdam met aandacht gevolgd. Woordvoerder Erna Stelma: ‘Een wethouder mag zich niet buiten de wettelijke kaders begeven en zijn ambtenaren evenmin. Niet alleen in Rotterdam, maar in meerdere andere gemeenten zien wij in toenemende mate wetsoverschrijdend handelen van leerplichtambtenaren. Dat varieert van het vragen om een gesprek tot het opmaken van proces-verbaal, vaak in overleg met het Openbaar Ministerie.

Deze ouders kennen hun rechten en plichten. Zij vervullen vandaag hun verplichting voor het schooljaar 2015-2016 en vragen om waarborging en bescherming van hun rechten. Niet alleen in Rotterdam, maar in alle Nederlandse gemeenten.’