AJ2

Kind is van ouders, niet van overheid

In Actueel, Onderwijsvrijheid by beheer

Hij zegt in Rotterdam geen basisschool te hebben gevonden die bij zijn levensovertuiging past en wil zijn kinderen thuis onderwijs geven. Aart-Jan Dingemanse, woordvoerder van de Stichting Christenen voor Onderwijsvrijheid: „We hebben in dit land toch vrijheid van godsdienst?”

Dingemanse en zijn vrouw zijn van mening dat het leven met Jezus in elk aspect van het leven gestalte moet krijgen. Hij is lid van de christelijke gereformeerde kerk in Rotterdam-Charlois (International Christian Fellowship), maar stelt vast dat de grondslag van de scholen in zijn omgeving geen recht doet aan de essentie van zijn levensovertuiging. Daarom wil hij zijn kinderen, nu 2 en 4 jaar, zelf thuis onderwijs geven. „God heeft ons geroepen om onze kinderen niet alleen in de opvoeding, maar ook in het onderwijs met Hem te leren leven. Dat is een zware verantwoordelijkheid en tegelijk een heel mooie taak,” zegt Dingemanse, ambulant woonbegeleider bij Stichting Ontmoeting. „Een voorbeeld: op christelijke scholen hier wordt wel gebeden en een Bijbelverhaal gelezen, maar bij vakken zoals taal en rekenen is het geloof niet de rode draad. God is de grote wiskundige. Zonder God geen rekenen.”

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil het thuisonderwijs aan banden leggen.

„Zijn plan om het thuisonderwijs in Nederland weg te krijgen, betekent een culturele kaalslag. Zijn voornemen doet geen recht aan de historie die Nederland heeft op het gebied van vrijheid van onderwijs en vrijheid van godsdienst. Een kind is van ouders, niet van de overheid.”

Speelt bij de autoriteiten de angst dat ultraorthodoxe moslims hun kinderen thuis onderwijs willen geven en extremistische ideeën bijbrengen?

„Ik vermoed dat die angst directe aanleiding is voor het plan van Dekker om het thuisonderwijs uit te bannen. Maar ik vraag me serieus af of die angst gegrond is. Extremistische ideeën ontstaan niet in de setting van een gezin, maar binnen bijvoorbeeld jeugdgroepen. Ik ken enkele moslims die thuisonderwijs geven en verwacht dat dat goed gaat. Het gaat om Nederlandse gezinnen, met alleen een islamitische identiteit.”

Dekker vindt dat elke dag naar school gaan goed is voor een kind.

„Onderzoek wijst uit dat schoolgang niet per definitie beter voor een kind is dan thuisonderwijs. Van belang is dat kinderen rolmodellen in de buurt hebben. Een leerkracht in een klas met dertig kinderen kan per dag maar een beperkt aantal minuten aandacht besteden aan een afzonderlijke leerling. Ouders kunnen thuis meer aandacht aan hun kinderen geven.”

Landelijk jeugdofficier van justitie Dubbelman zei gisteren dat ze bij aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht ook „geloof in kabouters” serieus moet nemen. Daar lijkt wrevel in door te klinken.

„Dubbelman maakt een karikatuur van mensen die vrijstelling willen. De wrevel kan te maken hebben met het feit dat het OM regelmatig zaken verliest op het gebied van thuisonderwijs. Ik zou willen dat Dubbelman pal staat voor de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Die hebben we toch in Nederland? Het beste bewijs van onderwijsvrijheid is dat in Nederland, wanneer een bijpassende school niet voorhanden is, ook de mogelijkheid bestaat om vrijgesteld te worden van de schoolplicht.”

Valt thuisonderwijs te controleren?

„In Nederland bestaat thuisonderwijs formeel niet. Het is iets wat de vrijgestelde ouders vrijwillig doen. De onderwijsinspectie kan daarom niet zomaar inspectie uitvoeren op het onderwijs. Dat is ook niet nodig. Thuisonderwijzers nemen hun taak uitermate serieus, en binnen de christelijke thuisonderwijswereld zijn er vele vormen van contact en intervisie. We houden elkaar in het oog. Als de inspectie wil komen, kan dat.”

Bron: http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/kind_is_van_ouders_niet_van_overheid_1_782122