Erasmusbrug_seen_from_Euromast (Small)

Oppositie neemt Rotterdamse wethouder Onderwijs en Jeugd onder vuur

In Actueel, Persberichten by beheer

PERSBERICHT
Rotterdam, 26 november 2015

Oppositie neemt Rotterdamse wethouder Onderwijs en Jeugd onder vuur

Hugo de Jonge
Wethouder Hugo de Jonge (CDA) heeft zich de woede van bijna de gehele Rotterdamse oppositie op zijn hals gehaald. Hij misbruikt zijn macht als wethouder door de Wet Bescherming persoonsgegevens te overtreden. De CDA’er moet zich ook verantwoorden waarom hij de Leerplichtwet en Jeugdwet verkeerd inzet, onrechtmatig processen-verbaal aankondigt en de gezonde gezinssituatie van 15 Rotterdamse ouders en hun kinderen ondermijnt.

De CDA-wethouder maakte eerder dit jaar de geloofsrichtingen van in totaal 15 ouders openbaar. Hierdoor heeft De Jonge de privacy van de Rotterdamse ouders en 30 kinderen ‘ernstig geschaad,’ schrijven de fractievoorzitters van VVD, Nida, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. De bewuste brief is nog steeds vindbaar op de site van de gemeente Rotterdam.

De kwestie is een nieuw hoofdstuk in een hoofdpijndossier van de christen-democraat. Hij wilde als eerste wethouder van Nederland ouders dwingen tot het delen van hun levensovertuiging, omdat zij zich beroepen op vrijstelling wegens richtingbedenkingen. De Leerplichtwet biedt ouders hier ruimte toe, maar dat is voor de christen-democratische wethouder een doorn in het oog. Hij zet daarom de Jeugdwet in om zijn politieke doel te behalen. Maar tot dusver zonder resultaat.

Proces-verbaal zonder bevoegdheid
De Jonge heeft aangekondigd tegen de ouders proces-verbaal op te maken. Maar daartoe is hij niet in de positie. Alleen buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) mogen dit doen en alleen als ouders de Leerplichtwet overtreden. Maar daarvan is geen sprake, zeggen de zes fractievoorzitters. De ouders en kinderen maken gebruik van ‘een duidelijk omschreven wettelijk recht, en derhalve is er geenszins sprake van wetsovertreden.’

De Jonge ondermijnt gezinssituatie
Misbruik van de Jeugdwet verwijt de oppositie De Jonge ook. Hij probeert die wet in te zetten omdat de ouders geen inzicht geven in de wijze waarop ze hun kinderen onderwijzen. Daarom heeft de Rotterdamse bestuurder ‘zorgen’ over de kinderen. Die zorgen zijn onterecht, constateert de oppositie. De wethouder baseert zich op één vermoeden bij één gezin, enkele jaren geleden, dat bovendien niet is bewezen, schrijven ze in een brief aan de wethouder.

Toch probeert De Jonge nog steeds zijn politieke voornemen uit te voeren. Daarom heeft hij een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming uitgezet. Maar de gemeente kan geen directe aanleiding hebben om te menen dat bij de gezinnen iets mis is. De melding van De Jonge ‘ondermijnt juist de sfeer, rust en veiligheid van de gezinnen, evenals een stabiele en gezonde gezinssituatie,’ schrijven de oppositieleiders. Dit had bij de wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg bekend moeten zijn, vinden zij. Bovendien blijkt dat de CDA’er niet de juiste stappen heeft gevolgd om te verzoeken tot een onderzoek.

100.000 euro disproportioneel
Tenslotte vraagt de eensgezinde Rotterdamse oppositie zich af of het proportioneel is dat De Jonge €100.000 wil laten besteden aan 30 kinderen, zeker gezien de uitdagingen waar het Rotterdamse onderwijs voor staat.’

Alleen de coalitiegenoten en de PvdA steunen De Jonge nog.

De Gemeentelijke Ombudsman heeft inmiddels onderzoek naar de werkwijze van wethouder De Jonge ingesteld.

EINDE PERSBERICHT
NOOT VOOR DE REDACTIE